Yeni Farm Admin Hesabının Eklenmesi

Test ve canlı ortamlar için olmasa da özellikle geliştirme ortamlarında yeni katılan geliştiriciler için uygulama geliştirmeyi mümkün kılmak adına bazı yetkilendirmeler yapmanız gerekir. Kısaca sıralayacak olursak;

  • Kullanıcının Central Administration > Security tabı altında yer alan menü aracılığı ile “Farm Administrators” SharePoint grubuna eklenmesi.
  • Central Administration içerik veritabanında kullanıcıya yetki verilmesi.
  • Uygulama içerik veritabanında kullanıcıya yetki verilmesi.

Bu işlemleri tek bir kullanıcı için yapmak sorun olmasa da ekip için yapmak veya sürekli eklenen yeni geliştiriciler için tekrar tekrar yapmak sıkıcı olabilir. Bu noktada aşağıdaki gibi bir PowerShell fonksiyonu ile bu işi otomatik hale getirebilirsiniz.

Fonksiyonu kullanmak için ise;

 

No Comments

Leave a Comment

Please be polite. We appreciate that.
Your email address will not be published and required fields are marked


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.